Vol690丽质美人玥儿玥er桂林旅拍轻薄吊裙配超薄黑丝秀美腿诱惑写真61P玥儿玥尤蜜荟

Vol690丽质美人玥儿玥er桂林旅拍轻薄吊裙配超薄黑丝秀美腿诱惑写真61P玥儿玥尤蜜荟

景岳不明此语,而曰阳虚倍人参,阴虚倍熟地。阴居其二,阳居其一,夫妇交媾,生男育女,《易》云:乾道成男,禀父之阳精也。

阳明乃气多血多之腑。又可见脾不为胃行津液,故水道不利。

[眉批]知非氏曰:此解已透,然内本先虚,所谓本实先拨,即专主先天施治,未必十治十全。予思虚劳之人,总缘[1]痿躄………火灭而正气即复,何此段文字原本脱,据光绪本《医法圆通》补。

法宜扶阴,如六味、八味之类。然专于治痰,便是舍本逐末,不可为法。

[眉批]人能知得血是水,气是火,便知得滋阴之误,姜、附之效也。自古圣贤,无非在人情天理上,体会轻重而已。

 精停而结者,有砂石之形,郁热熬而成之也。是阴证则有阴象足征,是阳证则有阳证可凭。

Leave a Reply